Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Agrarisch Collectief Noordoost Twente

De coöperatie Gebiedscollectief Noordoost Twente heeft als doel het behouden en versterken van de positie van de landbouw in Noordoost-Twente door op professionele wijze invulling te geven aan de samenwerking tussen grondeigenaren en -gebruikers in Noordoost-Twente bij het beheer van landschap en natuur.
 
De coöperatie tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. informeren en communiceren over vergroeningsmogelijkheden binnen GLB;
  2. op individueel niveau adviseren over mogelijkheden van vergroeningsopgaven;
  3. zorgdragen voor afrekening vergroeningspremies, zowel collectief als individueel;
  4. organiseren van uitvoering vergroeningsmogelijkheden (landschaps- en natuurbeheer).

 
Doelgroep
De doelgroep van de Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente zijn grondeigenaren en -gebruikers in Noordoost-Twente.

Voor meer informatie en contactgevens kun je terecht op de website van het gebiedscollectief.