Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Biodiversiteit

"Bio" betekent leven "diversiteit" betekent afwisseling, verschil, verscheidenheid. Biodiversiteit is een parapluterm. Het gaat over alle soorten die er op aarde zijn, waaronder alle dier- en plantensoorten. Op dit moment zijn bijna twee miljoen soorten bekend, waarvan zo’n 40.000 soorten in Nederland zijn aangetroffen.
 
Naast de verscheidenheid aan soorten gaat biodiversiteit over de diverse ecosystemen (of: leefgebieden) waar die soorten voorkomen, zoals de tropische bossen, onze loof- en naaldbossen, graslanden, moerassen en hoogvenen.
 
Tot slot omvat biodiversiteit ook de genetische variatie binnen soorten. Bijvoorbeeld de varianten binnen een boomsoort, zoals de wilde appel of de verschillende ondersoorten van een diersoort, zoals de grote vuurvlinder.