Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Bosgroep Noordoost Nederland

De Bosgroep is een coöperatie en ondersteunt en adviseert leden bij beheer van bos en natuur in heel Nederland. De Unie van Bosgroepen is de overkoepelende organisatie van de Bosgroepen. De Bosgroep Noord-Oost Nederland is in 2000 ontstaan uit de fusie tussen de Bosgroepen Noord-Nederland, De Holting en Salland-Twente. Het werkterrein van de Bosgroep Noord-Oost Nederland beslaat de provincies Overijssel, Groningen, Friesland en Drenthe en de Noordoostpolder.
 
De Bosgroep is een coöperatie. Het is dus een organisatie van de leden en vóór de leden, zonder winstoogmerk. De Bosgroep is er op gericht de positie van de leden op de diverse markten te verbeteren, met name door stimuleren en organiseren van samenwerking op het gebied van kennis en logistiek. Daarnaast geeft het de Bosgroep advies aan haar leden over bosbouw en natuurbeheer.
 
Voor meer informatie en contactgegevens kijk op de website van de Bosgroep Noord-Oost Nederland.