Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Faunabeheereenheid Overijssel

De Faunabeheereenheid Overijssel (FBE) is een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van agrariërs, jachthouders, en terreinbeherende organisaties. Met als doelstelling om op basis van een door de Provincie goedgekeurd Faunabeheerplan op planmatige wijze uitvoering te geven aan;

– Beheer, het beheer van inheems beschermde diersoorten.
– Schadebestrijding, het voorkomen van belangrijke schade aan landbouwgewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna.
 
Voor meer informatie en onze contactgegevens kun je terecht op onze website.