Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Groen buitengebied

Of je nu agrariër, landgoedeigenaar of burger bent in het buitengebied: iedereen kan bijdragen aan een groenere omgeving! Je kunt hierbij denken aan de aanleg van landschapselementen, het ontwikkelen van nieuwe natuur of cultuurhistorische elementen in ere herstellen.

Overijssel is een provincie met veel landschapselementen zoals houtwallen, hagen, poelen en sloten. De groenblauwe dooradering in het landschap en leefgebied voor allerlei plant- en diersoorten. Aanleg, herstel en onderhoud van landschapselementen is in Overijssel deels geregeld via de regeling Groene en Blauwe Diensten (GBD) en deels via de subsidieregeling (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer (SNL/ANLb). Naast een ecologische waarde hebben landschapselementen een cultuurhistorische waarde, als onderdeel van een eeuwenoud landgoed of als icoon, zoals monumentale bomen. Landschapselementen, maar ook de vele landgoederen die Overijssel rijk is, vertellen over de geschiedenis en gebruiken van Overijssel. Veel eigenaren van landgoederen zijn aangesloten bij het Overijssels Particulier Grondbezit.

Daarnaast is Overijssel rijk aan prachtige natuurgebieden. Veel natuurgebieden zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS). Een aantal natuurgebieden is aangewezen als Natura 2000 gebied, deze gebieden zijn ecologisch zelfs internationaal van belang! Natuurbeheer is in Overijssel geregeld via de SNL en ANLb. Naast het aanleggen en behouden van natuurgebieden, is tijdelijke natuur ook bijzonder waardevol, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen die nog geen nieuwe bestemming hebben.

 
Voorbeeldvragen

  • Ik wil een nieuw landschapselement aanleggen, hoe pak ik dit aan en hoe beheer ik dit?
  • Wat voor mogelijkheden zijn er om zelf  natuur te ontwikkelen?
  • Wat kan ik doen voor dieren en planten in mijn landschap?
  • Ik heb een landgoed of wil een landgoed stichten, wat zijn de mogelijkheden?

Heb jij ook een vraag over jouw omgeving? Neem contact met ons op via de e-mail of telefoon. Wij helpen je graag verder!
 
Regelingen

Achtergrondinformatie

Betrokken groenloketpartners