Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Groen vrijwilligerswerk

Werken in de natuur is niet alleen nuttig, het stimuleert sociaal contact, zet aan tot gezond bewegen en vergroot de eigenwaarde, doordat je je nuttig voelt door je bijdrage aan de maatschappij. Dat geldt voor de vele groene vrijwilligers die in Overijssel actief zijn, maar ook voor andere doelgroepen zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of vluchtelingen.

In Overijssel zijn veel groene vrijwilligers actief, iedere zaterdag in eigen buurt, een aantal keer per jaar of tijdens een landelijke of provinciale werkdag. Diverse Groenloketpartners faciliteren groen vrijwilligerswerk met mooie werkplekken in de natuur, gereedschappen, kennis en kunde.

Naast het groene vrijwilligerswerk zijn in Overijssel op dit moment diverse projecten in uitvoering voor andere doelgroepen, zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, jong dementerenden en mensen met een beperking. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijken dergelijke projecten een goede opstap naar een betaalde baan, al dan niet in het groen.

Voorbeeldvragen

  • Ik wil graag groen vrijwilligerswerk doen in mijn omgeving, bij welke organisatie moet ik dan zijn?
  • Ik wil via mijn groene onderneming vluchtelingen of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen bieden, hoe pak ik dit aan?
  • Mijn landgoed is aan onderhoud toe, zijn er vrijwilligers die hierin zouden willen ondersteunen?

Heb jij ook een vraag over (vrijwilligers)werk in het groen? Neem contact met ons op via e-mail of telefoon. Wij helpen je graag verder!
 
Regelingen

Achtergrondinformatie

Betrokken groenloketpartners