Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Het Oversticht

Het Oversticht zet zich op actieve en betrokken wijze in voor ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijk erfgoed. Dat betekent een duurzame en goed functionerende omgeving die door mensen positief beleefd wordt. Het Oversticht werkt voor overheden, woningbouwcorporaties, waterschappen, instellingen, natuur- en landschapsorganisaties en ook voor particulieren.
 
De twee ervenconsulenten bij Het Oversticht geven adviezen bij veranderende erven; zij hebben veel kennis over de opbouw en inrichting van het erf. Zij kunnen je helpen, adviseren en stimuleren bij het maken van goede keuzes over bijvoorbeeld de plek van een nieuwe stal of de uitbreiding van de boomgaard.
 
Ook kun je Het Oversticht inschakelen bij vragen over de inrichting van de openbare ruimte in relatie tot sociale vragen: onze coach dorp, wijk en buurt kan je helpen te komen tot een goed plan met draagvlak van de omgeving.
 
Meer vragen?
Ligt je erf in het oostelijk deel van van de provincie, neem dan contact op met ervenconsulente Anneke Coops (acoops@oversticht.nl, 06 - 21 59 36 14). Voor het westelijke deel kun je contact opnemen met ervenconsulente Ingrid Nij-Bijvank-van Herel (ivanherel@oversticht.nl, 06 - 36 53 90 06). Voor meer informatie en contactgegevens, kijk op de website van Het Oversticht.