Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Landgoederen en cultuurhistorie

Overijssel is rijk aan cultuurhistorische elementen... iconen in het landschap! Maar cultuurhistorie gaat verder dan enkel losse elementen. Landgoederen en ook erven laten zien dat streekeigenheid ook gaat over het ensemble van deze elementen. Ieder erf en ieder landgoed heeft zijn eigen historie en karakter en vertelt over de geschiedenis en gebruiken van Overijssel. Veel eigenaren van landgoederen zijn aangesloten bij het Overijssels Particulier Grondbezit.
 
Bijzondere iconen in het landschap zijn volgroeide, oude bomen. Ze doen er mensengeneraties over voordat ze volgroeid zijn en enorme afmetingen hebben bereikt. In het Landelijk Register van Monumentale Bomen zijn bomen opgenomen die volgens de Bomenstichting van nationaal belang zijn. In veel gevallen gaat het om bomen met een hoge leeftijd, met een bijzondere schoonheid of zeldzaamheidswaarde, of een beeldbepalende functie voor de omgeving.
 
 
Interessante websites

  • Landgoederenloket: informatie over wet- en regelgeving rondom landgoederen en een landelijk overzicht van landgoederen en hun verhalen.
  • Cultuurhistorische waardenkaart: de ligging van landgoederen in Overijssel, archeologische waarden en monumenten. 
  • Landschap in Nederlandlandelijke website over het cultuurlandschap van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, met praktische informatie over beleid en regelgeving, het beheer van cultuurlandschap, bronnen en kaarten en een overzicht van interessante evenementen en bijeenkomsten. 
  • Leestekens van het Landschap:  landelijke website met veel informatie over betekenis, verspreiding en ontstaansgeschiedenis van minimaal 300 landschapselementen.
  • Landelijk Register van Monumentale Bomen: register van bomen die volgens de Bomenstichting van nationaal belang zijn. 

 
Interessante regelingen

 
Betrokken Groenloketpartners