Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Landschap Overijssel

Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt het Overijsselse landschap met zijn bijzondere natuur en streekeigen historie met waarde voor mens, plant en dier om in te leven en om het te beleven. Landschap Overijssel neemt haar verantwoordelijkheid en spoort anderen aan hun verantwoordelijkheid te nemen voor het Overijsselse landschap.

Landschap Overijssel heeft bijna 6000 ha natuurterreinen en landschapselementen in beheer. Daarnaast adviseert en stimuleert zij andere grondeigenaren, overheden, boeren, burgers en buitenlui, om ook aan de slag te gaan. Dit gaat van grootschalige projecten, zoals Tijdelijke Natuur, tot het geven van tips op erfniveau. Landschap Overijssel werkt aan aanleg, herstel en onderhoud van landschapselementen, zoals singels, houtwallen en poelen. En werkt aan behoud en uitbreiding van het leefgebied van bijzondere én meer algemene Overijsselse plant- en diersoorten.

Landschap Overijssel is ook een echte vrijwilligersorganisatie. Groene vrijwilligers die bij haar zijn aangesloten werken in eigen natuurterreinen en daarbuiten. Zij worden ondersteund met gereedschap, cursussen en advies. Naast vrijwilligers in het landschapsbeheer, zoals knotploegen en hoogstambrigades, ondersteunt zij ook bijvoorbeeld landschapsgidsen en flora- en faunavrijwilligers.

Voor meer informatie en contactgegevens kun je terecht op de website van Landschap Overijssel.