Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Landschapselementen

Overijssel is een provincie met veel landschapselementen zoals houtwallen, hagen, poelen en sloten. Deze groene en blauwe dooradering in het landschap vormt het leefgebied voor veel plant- en diersoorten. De aanwezigheid of afwezigheid van landschapselementen maakt dat een landschap kleinschalig is en afwisselend, of juist open en uitgestrekt. Veel landschapselementen vertellen over de geschiedenis van een gebied, bijvoorbeeld hoe onze voorouders het landschap in (agrarisch) gebruik hebben genomen.
 
Landschapselementen zijn een verrijking, maar zijn ook kwetsbaar en hebben beheer en bescherming nodig. In Overijssel zijn mogelijkheden voor financiering van het beheer, aanleg en herstel  van landschapselementen via o.a. het afsluiten van beheercontracten uit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) of het systeem van Groene en Blauwe Diensten (GBD). Wil je jouw landschap versterken door landschapselementen aan te leggen die in jouw regio thuishoren of heb je een landschapselement in beheer waarover je vragen hebt, lees dan verder.
 
Interessante websites

  • Leestekens van het Landschap: landelijke website met veel informatie over betekenis, verspreiding en ontstaansgeschiedenis van minimaal 300 landschapselementen.

 
Interessante regelingen

  • SNL en Natuurbeheerplan: via het SNL ondersteunen de provincies behoud en ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen. In het provinciaal Natuurbeheerplan staan doelen en kaders aangegeven.
  • GBD: via de GBD regeling ondersteunen provincie en gemeentes behoud, herstel en aanleg van landschapselementen. De afgelopen jaren zijn veel beheercontracten voor landschapselementen afgesloten met grondeigenenaren via deze regeling.

 
Betrokken groenloketpartners