Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Natuur en Milieu Overijssel

Samen met overheden, bedrijven en inwoners werkt Natuur en Milieu Overijssel aan een  mooi en duurzaam Overijssel. Een provincie waar we duurzaam wonen en werken en waar inwoners van Overijssel nu en in de toekomst kunnen genieten van een gezonde en groene leefomgeving.

Kernkwaliteit van Natuur en Milieu Overijssel is het aanjagen, faciliteren en verbinden van mensen en organisaties op de thema’s duurzaamheid, natuur en landschap, waarbij drie pijlers centraal staan: een vitale leefomgeving voor mens, flora en fauna, een circulaire economie en de kracht van de samenleving.

Thema's waarbinnen Natuur en Milieu Overijssel actief is zijn landelijk gebied, water & ondergrond, voedsel & gezondheid, circulaire economie, stedelijk gebied & mobiliteit, energie, bewustwording & educatie en netwerkondersteuning.

Voor meer informatie en contactgegevens kun je terecht op de website van Natuur en Milieu Overijssel.