Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Natuurcollectief Noordwest Overijssel

Het Natuurcollectief Noord West Overijssel is opgericht vanuit riettelersvereniging "De Wieden" , maar is een volledig zelfstandige vereniging die toegankelijk is voor alle particuliere eigenaren van natuurgronden en/of water. Het werkgebied is de kop van Overijssel met als zuidelijke grens het Meppelerdiep en het Zwarte Water.

Het Collectief is opgericht om het voor particuliere natuurbeheerders in de kop van Overijssel mogelijk te maken om voor een beheervergoeding door de provincie in aanmerking te komen. Hiervoor is een vereniging opgericht onder de naam Natuurcollectief Noord West Overijssel.  Via het Natuurcollectief Noord West Overijssel is certificering als natuurbeheerder mogelijk. De eigenheid en zelfstandigheid van de deelnemers staat voorop. Tegelijk is het van belang de kosten voor deelnemers zo laag mogelijk houden.

Voor meer informatie en contactgegevens kun je terecht op de website van Natuurcollectief Noord West Overijssel.