Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen

Ruim 130 plaatselijke belangenorganisaties, dorpshuisbesturen en lokale initiatiefgroepen hebben zich verenigd in de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK). Samen met haar leden werkt de OVKK aan een duurzaam en leefbaar platteland. Dit doen we door bewoners te stimuleren om zich in te zetten voor de leefbaarheid van hun dorp.
 
De OVKK faciliteert betrokkenheid en participatie van bewoners bij activiteiten voor de leefbaarheid. Via uitwisseling van kennis en informatie, maar ook door bewoners te betrekken bij leefbaarheidsprojecten, krijgen lokale initiatieven een kans.
 
De OVKK rocht zich op bewoners die zich willen inzetten voor de leefbaarheid van hun dorp, maar ook voor organisaties en overheden die actief zijn met het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Tussen deze groepen vervult de OVKK een brugfunctie.
 
Voor meer informatie en contactgegevens kun je terecht op de website van de OVKK.