Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Stichting Natuurboer uit de buurt

 
De afgelopen veertig jaar is het platteland alsmaar eentoniger geworden. Melkveehouders hebben allemaal dezelfde koeienrassen en telen vrijwel allemaal dezelfde gewassen en rassen. Om steeds efficiënter te kunnen produceren zijn daarbij houtwallen, singels en andere bijzondere en soms unieke landschapselementen geleidelijk verwijderd. Daardoor is het agrarisch landschap steeds eentoniger en leger geworden. De variatie aan wilde planten en dieren is teruggedrongen naar de randen van de percelen, om tenslotte ook daar te verdwijnen. Dat is jammer voor de natuur en het landschap, maar ook jammer voor de consument die alsmaar meer van hetzelfde voorgeschoteld krijgt.
 
Stichting Natuurboer uit de Buurt wil deze ontwikkeling voor de soortenrijkdom ten goede keren. De stichting wil laten zien dat het ook goed boeren is met meer biodiversiteit, en je daardoor producten krijgt met veel meer smaak. Meer kwaliteit met biodiversiteit!
 
Voor meer informatie en achtergrondgegevens kun je terecht op de website van de Stichting Natuurboer uit de Buurt.