Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Overijsselse bomen en struiken voor inrichting erf

"Wij zijn net in het buitengebied gaan wonen. We hebben een nieuwe woning gebouwd en nu willen we graag onze tuin gaan aanleggen. Wij willen onze tuin graag laten aansluiten op het landschap om ons heen. Wij willen bomen en struiken kiezen die hier van nature thuis horen en die bijdragen aan de biodiversiteit. Heb je tips voor ons en zijn er subsidiemogelijkheden?", aldus een vraag aan het Groenloket.
 

Idylle creëren voor bijen en andere insecten op landgoed

“Ik wil mijn landgoed nog natuurlijker inrichten en een bijdrage leveren aan bijen en andere insecten. Welke (subsidie)mogelijkheden zijn hiervoor?” Er komen de laatste tijd veel vragen binnen bij Groenloket over bijen. Van landgoedeigenaren, maar ook van lokale initiatiefgroepen en particulieren. Fijn om te merken dat er zoveel initiatieven zijn om de bijen te helpen! In Overijssel ondersteunt de Bijenbeweging Overijssel aanleg van bijenidylles met kennis en financiële middelen.

Ontwikkeling zonneparken Overijssel

Er komen de laatste tijd diverse vragen binnen bij Groenloket over zonneparken in het buitengebied. Diverse gemeenten en grondeigenaren zijn positief. Maar ook veel inwoners maken zich zorgen. Hoe zit het met wet- en regelgeving? En hoe staan natuurorganisaties hierin? Zullen er natuurgebieden en landschapselementen verdwijnen? Groenloket Overijssel kan algemene informatie geven en wijzen op interessante achtergrondinformatie. Gaat het om een specifiek gebied, dan kan het Groenloket doorverbinden naar de juiste organisatie en contactpersoon voor specifieke vragen.

Kansrijk perceel voor natuurontwikkeling

“Er treedt grondwater uit in een deel van mijn percelen, deze stukken zijn jaarrond erg nat. Ook in de omgeving zie ik mooi ontwikkelde natuurterreintjes. Volgens mij is het kansrijk om mijn gronden om te vormen naar natuur, welke advies- en subsidiemogelijkheden zijn er vanuit de provincie of via andere projecten?” Deze vraag kwam onlangs bij het Groenloket binnen. Denk je dat het ook op jouw grond kansrijk is om natuur te ontwikkelen en wil je weten wat de mogelijkheden zijn?

Groenonderhoud in mijn buurt

“Ik wil meer weten over het groenonderhoud in mijn buurt, kun je mij verder helpen?” Deze vraag kwam onlangs bij Groenloket Overijssel binnen. Met dergelijke vragen kunt je terecht jouw eigen gemeente, maar het Groenloket kan ook veel algemene informatie geven en eventueel doorverbinden met de juiste contactpersoon. Heb jij een vraag over groenonderhoud in jouw buurt? Of wil je zelf aan de slag met een groen initiatief bij jouw in de buurt?

Natuurakker bij gastenverblijf

Een ondernemer nam contact op met Groenloket Overijssel voor meer informatie over het aanleggen van een natuurakker naast zijn gastenverblijf. Zij wil haar landschap nog mooier maken en een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in Overijssel. Groenloket Overijssel gaf algemene informatie over het aanleggen van een natuurakker en verwees naar een interessant project rondom de aanleg van natuurakkers in Overijssel. Met een inheems zaaimengsel passend bij Overijssel krijgen gasten binnenkort een prachtig uitzicht én wordt het erf nog interessanter voor bijen en andere dieren.

Aanleg poel na sloop bedrijfsgebouwen

Een eigenaar belde naar Groenloket Overijssel met vragen over de aanleg van een poel. Door sloop van een aantal bedrijfsgebouwen is hier ruimte voor gekomen achter de woning. Groenloket Overijssel heeft deze eigenaar basisinformatie gegeven over (de aanleg van) poelen en heeft bekeken welke subsidieregelingen er zijn voor het aanleggen van een poel. Wil jij ook meer weten over poelen of andere landschapselementen, neem dan contact met ons op via 0900 – 202 14 92 of groenloket@landschapoverijssel.nl.

Regeling Boeren Planten Bomen Dalfsen opnieuw opengesteld!

Heb je een erf in het buitengebied van Dalfsen en wil je je inzetten voor biodiversiteit? Dit is een mooie kans!

De gemeente Dalfsen wil inwoners middels de regeling "Boeren Planten Bomen Dalfsen" de kans geven om met korting erfbeplanting aan te schaffen. Het gaat om bomen, struiken en zaaigoed dat bijdraagt aan de versterking van biodiversiteit. Het plantmateriaal wordt collectief ingekocht en tijdens onze uitgiftedag in december uitgegeven (datum wordt nog bepaald).

Bijendag Overijssel op 8 december

Bijendag Overijssel op 8 december
 

11 november 2017 Haaksbergen: doe-dag voor behoud en versterking van Twentse Erven

Op zaterdag 11 november  2017 wordt een doe-dag georganiseerd door Stichting
Twentse Erven in samenwerking met Historische Kring Haaksbergen.  Locatie is historisch boerenerf De Belshof en Bikmoller aan de Rietmolenweg 60 in Haaksbergen.
 
Met een team van enthousiaste mensen van de Historische Kring Haaksbergen is aan het werk gegaan met de voorbereiding van deze dag die voluit in het teken

Pagina's