Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Aanleg poel na sloop bedrijfsgebouwen

Een eigenaar belde naar Groenloket Overijssel met vragen over de aanleg van een poel. Door sloop van een aantal bedrijfsgebouwen is hier ruimte voor gekomen achter de woning. Groenloket Overijssel heeft deze eigenaar basisinformatie gegeven over (de aanleg van) poelen en heeft bekeken welke subsidieregelingen er zijn voor het aanleggen van een poel. Wil jij ook meer weten over poelen of andere landschapselementen, neem dan contact met ons op via 0900 – 202 14 92 of groenloket@landschapoverijssel.nl. En kijk ook zeker nog even naar informatie op onze website onder het thema groen buitengebied.