Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Regeling Boeren Planten Bomen Dalfsen opnieuw opengesteld!

Heb je een erf in het buitengebied van Dalfsen en wil je je inzetten voor biodiversiteit? Dit is een mooie kans!

De gemeente Dalfsen wil inwoners middels de regeling "Boeren Planten Bomen Dalfsen" de kans geven om met korting erfbeplanting aan te schaffen. Het gaat om bomen, struiken en zaaigoed dat bijdraagt aan de versterking van biodiversiteit. Het plantmateriaal wordt collectief ingekocht en tijdens onze uitgiftedag in december uitgegeven (datum wordt nog bepaald).
Aanvragen voor deze regeling kunnen ingediend worden tot 1 december a.s.  Op de website www.landschapoverijssel.nl/BPBDalfsen wordt meer informatie gegeven over de regeling en de aanmeldprocedure.